Vandmåling fra luften

Grundvandet i Sønderjylland skal kortlægges. En helikopter med et aparte aggregat spiller en central rolle i målingen af grundvandet i Sønderjylland. I dag afdækker helikopteren området vest og syd for Christiansfeld.

Formålet med opmålingen er at se, hvor grundvandsressourcerne befinder sig, og hvor godt de er sikret mod nedsivende forurening. Med den luftbårne løsning kan grundvandet kortlægges hurtigt, og uden at skulle ødelægge marker og haver ved traditionelle målinger. Af hensyn til risikoen for støjgener, tilstræbes det, at beboelser og ejendomme med husdyrhold ikke overflyves.

Selve målingen foretages af en sonde, der hænger tredive meter under helikopteren. Den kan dække et område på cirka 200 meters bredde, så det bliver til mange timers flyvning, før det sønderjyske område er målt færdigt.

Da helikopteren bevæger sig med lav fart og i blot 60 meters højde, er der rig mulighed for at se det særprægede syn.

Undersøgelserne udføres af Miljøcenter Ribe, og yderligere oplysninger kan ses på deres hjemmeside: rib.mim.dk.

Comments are closed.