Massiv opbakning til Stepping Skole

Tirsdagens informationsmøde om Stepping Skole – en fri grundskole blev en overvældende succes. Arbejdsgrupperne bag den nye skole i Stepping havde på forhånd sat en minimumsgrænse på 50 indskrevne børn til start i 2011, hvis skolen skulle blive en realitet. Indskrivningen løber frem til 1. oktober, men allerede inden de sidste forældre havde forladt informationsmødet var der indskrevet 70 børn til næste skoleår. Dermed er det sikret, at Stepping også fremover har en skole.

Der var mødt cirka 80 forældre og andre interesserede op til informationsmødet i Stepping-Frørup Forsamlingshus. De hørte den pensionerede friskoleleder Jørgen Thøgersen fortælle om fordelene og udfordringerne ved at drive en fri skole.

Medlem af arbejdsgruppen Poul Richard Jørgensen præsenterede skolens værdigrundlag og forklarede, at skolen vil støtte indlæring via sang, leg og bevægelse. Den nye skole skal være for alle – også for dem, der i øjeblikket ikke har børn på den.

Søren Cip, der også er medlem af arbejdsgruppen, fortalte videre om værdigrundlaget og om vigtigheden af at eleverne lærer at se sig selv i sammenhæng. Han nævnte endvidere, at skoledagen vil starte med en morgensamling, som har til formål at opdrage eleverne åndeligt og fysisk.

Forældre, der har børn på skolen, skal være medlem af forældrekredsen. Dette koster 100 kr. Alle kan være medlem af skolens støtteforening.

Undervejs i mødet var der mulighed for indskrivning af elever. Udover de 70 elever, der starter efter sommerferien, er der skrevet elever op til start hel frem til 2016.

Flere oplysninger om Stepping Skole – en fri grundskole kan ses på www.stepping.dk/skole

Comments are closed.