Flere end 100 tog i mod ny friskoleleder i Stepping

Der var mødt flere end 100 spændte gæster op til torsdagens præsentation af Lise Vestergaard Klausen som ny leder af Stepping Friskole .

Lise Vestergaard Klausen præsenterede sig selv og sin familie, hvor manden Theodor også bliver lærer på skolen. Lise selv har en fortid både som elev og senest som lærer og leder på friskole, og hun ser frem til at bidrage med erfaring til den gode energi, der allerede findes i Stepping Friskole.

Skolen er i øjeblikket i gang med at søge lærere, og Lise fortalte, hvordan hun ser en skoledag, når friskolen åbner efter sommerferien.

Skolens cirka 90 elever vil starte dagen med fællessang og historiefortælling, hvorefter der vil være lidt fysisk aktivitet, så alle børn er friske inden undervisning starter.

Klasseundervisning vil fortrinsvis ske om formiddagen, hvor elevernes koncentration er bedst. Kreative og mere fysiske fag lægges om eftermiddagen, hvor eleverne også har tværfaglig, emne-baseret undervisning. Elevernes skoledag vil hver dag starte klokken 8 og slutte klokken 14.

Lise vil gerne skabe en samlet helhed mellem elever, lærere og forældre. Blandt tiltagende for at sikre det, forsøge de traditionelle skole/hjem-samtaler erstattet af hjemmebesøg, hvor lærere besøger eleven derhjemme.

Comments are closed.