Rapport dokumenterer: Alvorlige konsekvenser ved skolelukninger

Rapport fra Teknologisk Institut dokumenter, at konsekvenserne af en skolelukning er alvorlige for små byer i landdistrikterne.

Ifølge rapporten ”Skoler i landdistrikter”, som Teknologisk Institut har udarbejdet for Velfærdsministeriet, er der alvorlige konsekvenser for landsbyer, der mister deres skoler. Rapporter skelner mellem skolelukninger, hvor der findes en alternativ skole inden for fem kilometer, og skolelukninger, der sender eleverne længere væk.

Jo større afstand, der bliver til skolen, jo værre er konsekvensen for lokalområdet, og med otte kilometer mellem skolerne i Stepping og Ødis kan den af de to landsbyer, der mister sin skole, vente tilbagegang på mange fronter.

Befolkningsudviklingen i landsbyer, der mister deres skole, er mere negativ end i andre områder. Rapporten viser, at skolelukninger i udkantsområder medfører et befolkningstab på 0,69% og et tab i antallet af børnefamilier på 1,59%.

Områder med lukkede skoler får generelt et lavere uddannelsesniveau, og rapporten har kunnet måle, at færre indbyggere i disse områder får en længere videregående uddannelse.

En skolelukning resulterer også i et fald i boligpriserne i området. De skolelukninger uden alternativ, som rapporten har undersøgt, har gennemsnitligt medført et fald på 1,4% i landsbyens boligpriser.

På kort sigt påvirker en skolelukning ikke foreningslivet i en landsby, men rapporten vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at foreningslivet på længere sigt vil flytte til den landsby, der har den fortsættende skole.

Comments are closed.