Komprimering

Hvilket komprimmeringsprogram er det bedste, og hvordan gør man egentligt? Disse spørgsmål stilles ofte, og dem vil Kristian Hansen besvare i denne artikel.

Komprimering er at samle flere filer i en fil og samtidig gøre dem mindre. Dette har to fordele: man sparer diskplads, og det er nemmere at sende en fil – for eksempel over Internet – end at sende mange. Derudover kan mange komprimeringsprogrammer sørge for at den komprimerede fil, bliver delt ud på flere disketter.

I denne artikel vil programmerne arj, pkzip, jar og rar blive gennemgået. De ligger naturligvis – sammen med mange andre komprimeringsprogrammer – på månedens cd-rom.

Ordene

Som indenfor alle andre faggrupper er der også en række særlige udtryk indenfor komprimering. Komprimering er når filerne samles og formindskes, mens dekomprimering er den modsatte funktion. Den fil, der oprettes ved komprimeringen, kaldes et arkiv.

Alternativt kan komprimering kaldes at pakke, mens dekomprimering er at udpakke. Arkivet hedder i denne sammenhæng blot en pakke.

Kommandoerne

De fleste komprimeringsprogrammer er udviklet til dos-platformen. Der er ikke gjort noget særligt ud af brugergrænsefladen – der skal bare skrives en række kommandoer efter filnavnet. Efterhånden er der dog blevet udviklet en del brugergrænseflader til de mest udbredte programmer. De bliver også omtalt her. Foretrækker man rå dos, kan man se de mest almindelige kommandoer til de forskellige programmer i skemaet andetsteds i denne artikel.

Ydelse

Det er imidlertid ikke bare et spørgsmål om at finde et program, der er let at bruge. Der er også forskel på programmernes ydelse. I denne sammenhæng kan ydelse angives som forholdet mellem hastighed og komprimering. En høj komprimering vil sige, at filerne bliver væsentligt mindre, men desværre medfører det som regel lav hastighed. Af skemaet Testresultater ses det, hvordan de forskellige programmer klarede sig i forhold til hinanden.

Der er blevet testet på forskellige filtyper. Det skyldes, at der er forskel på, hvor godt de forskellige typer kan komprimeres, og nogle programmer har deres favoritter. Alle programmerne er indstillet til at komprimere efter deres standardalgoritmer. De fleste har funktioner, der sætter programmet til at komprimere mere og langsommere eller mindre og hurtigere.

Distribution

En af de helt store fordele ved at komprimere filer er, at det er nemmere at distribuere en fil end mange, og med Internets udbredning er netop det blevet af stor vigtighed. Det meste shareware ligger enten som zip- eller arj-filer. Ulempen ved dette system er, at der ikke er nogen garanti for, at brugeren har det program, der skal bruges til at dekomprimere filerne. For at løse dette problem har de fleste programmer en funktion til at lave selv-udpakkende filer. Det vil sige, at arkivet bliver konverteret til en exe-fil, der dekomprimerer arkivet, når den udføres. Der findes flere forskellige slags selvudpakkende arkiver – nogle er bare dos-filer, mens andre nærmere har karakter af Windows installationsprogrammer.

Arj

Arj er et meget udbredt format og har været på markedet i et stykke tid. Det leverer en gennemsnitlig komprimering med en gennemsnitlig hastighed. Det ville ikke være retfærdigt, hverken at kalde arj elendigt eller fremragende. Programmets store styrke ligger i den enorme mængde indstillinger, man kan sætte. Den almindelige bruger vil næppe have brug for disse, men hvis man vil for eksempel bruge programmet til automatisk sikkerhedskopiering, er de gode at have.

Som et af de få dos-programmer understøtter Arj lange filnavne under Windows 95.

Jar

Jar skal ikke forveksles med Suns komprimeringsprogram, Jar, der komprimerer Java-programmer til Internet. Jar i denne sammenhæng er seneste skud på stammen fra folkene bag Arj, og det kan ses på det imponerende antal kommandoer. Programmet leverede testens suverænt bedste komprimering, men desværre også den langsomste.

Jar findes i to udgaver: en 16-bit og en 32-bit. 16-bit-udgaven er til dos, mens 32-bit-udgaven kører under Windows 95 og NT. De bruger de samme komprimeringsalgoritmer, hvilket vil sige, at man kan dekomprimere Jar32-arkiver med Jar16. Den største forskel på de to versioner er hukommelsesallokeringen og hastigheden. I denne test brugte vi  Jar32. Ligesom Arj understøtter Jar også lange filnavne.

PKZip

Som det eneste program i denne test består Pkzip-pakken af flere programmer. Et til at komprimere og et til at dekomprimere og en række hjælpeprogrammer. Filer komprimeres med programmet pkzip, mens arkiver dekomprimeres med pkunzip.

I modsætning til de fleste andre komprimeringsalgoritmer er zip ikke beskyttet. Det vil sige, at alle og enhver har lov til at lave et zip-komprimeringsprogram. Den politik har gjort zip til det mest udbredte format på bbs- og Internetscenen.

Da den oprindelige version af Pkzip ikke understøttede lange filnavne i Windows 95 og i øvrigt ingen brugergrænseflade havde, blev WinZip udviklet af Nico Mak Computing. Som en konsekvens af WinZips store succes, udviklede Pkware en Windowsversion af Pkzip. Den er imidlertid ikke særlig udbredt, men har man lyst til at prøve den, kan den findes på denne måneds cd-rom.

Zip-algoritmen har altid været kendt for at være hurtig, og den leverer da også den højeste hastighed i denne test. Til gengæld komprimeres filerne ikke så godt. Zip kan anbefales, hvis man vil have en række filer komprimeret hurtig, men ellers er ret ligeglad med størrelsen, eller hvis man vil være ret sikker på, at modtageren af filen kan dekomprimere den.

Rar

Rar leverer en god komprimering med en god hastighed og er nok det bedste program over-all. Der findes programmer, der komprimerer bedre, og der findes programmer, der komprimerer hurtigere, men rar er en god kombination af hastighed og komprimering.

 Rar har en indbygget brugergrænseflade.

Som det eneste program i denne test har programmet en indbygget brugergrænseflade til dos. Den startes ved blot at skrive rar fra kommandoprompten, og minder en smule om Norton Commander. Rars indbyggede brugergrænseflade gennemgås senere i denne artikel.

WinZip

WinZip er den populæreste brugergrænseflade for komprimeringsprogrammer. Selvom man ikke kan se det af navnet, kan programmet faktisk håndtere andet end zip-formatet. Det gælder for eksempel arj, men også ældre programmer som Arc og Lha understøttes. Sammenlignet med de kommandoer, der skal bruges til Pkzip, er programmet særdeles let at bruge. Man kan oprette et nyt arkiv ved at vælge New, eller man kan åbne et eksisterende ved at vælge Open. Vælges New vises en almindelig Windows åbn-dialogboks, og det er nemt at markere de filer, der skal inkluderes i arkivet. Når et arkiv er indlæst, er der naturligvis mulighed for at dekomprimere hele arkivet eller udvalgte filer. Derudover er der en meget brugbar funktion til at åbne en fil. Hvis man kan se, der ligger en fil i et arkiv, og man gerne vil åbne den – det kan for eksempel være et Word-dokument – kan man blot dobbeltklikke på den, og den vil automatisk blive dekomprimeret og åbnet i det tilhørende program.

WinZip giver en lettere adgang til funktionerne.

Hvis man arbejder meget i Stifinder, vil man sætte pris på de tilføjelser WinZip foretager. Udover at programmet selvfølgeligt bliver åbnet, når man dobbeltklikker på en zip-fil, bliver kommandoen Add to zip tilføjet i lokalmenuen, når man højre-klikker på en eller flere filer. Desuden kan man trække filer og slippe dem over WinZip-vinduet – så vil de også blivet tilføjet arkivet.

Et højre-klik i Stifinder giver mulighed for at tilføje filer til et zip-arkiv.

Som den sidste prik over i’et skal det understreges, at selvom pkzip ikke understøtter lange filnavne, gør WinZip for Windows 95 det naturligvis.

Rar shell

Selvom WinZip understøtter en del formater, er Rar ikke et af dem. Til gengæld har Rar sin egen brugergrænseflade. Den minder som nævnt en del om brugergrænsefladen i programmer som Norton Commander.

Den venstre del af vinduet bruges til at navigere på harddisken, mens den anden viser de aktuelle indstillinger. Udover at kunne markere filer til komprimering, kan man også åbne rar-arkiver, og man kan vælge at vise en enkelt fil. Desværre mangler Rar mange af de funktioner, Windows-programmer har. Det gælder for eksempel associeringer med andre programmer og understøttelse af lange filnavne.

Rar har en indbygget hjælpefunktion, men den giver kun hjælp til genvejstasterne og har ikke en beskrivelse af de forskellige funktioner og heller ingen beskrivelse af, hvordan de forskellige opgaver udføres.

Programmøren bag Rar har også lavet Windows-versioner af programmet – brugergrænsefladen er ikke noget at råbe hurra for, men man kan da bruge lange filnavne.

Andre programmer

Der er selvfølgeligt lavet mange andre komprimeringsprogrammer end de, der er blevet omtalt i denne artikel. Et bredt udvalg af dem kan findes på denne måneds cd-rom. Der er naturligvis også lavet andre Windows-brugergrænseflader end WinZip, men de fleste af dem er ikke særligt udbredte og i øvrigt som regel heller ikke særligt gode. WinZip ligger naturligvis på cd-rom’en, og det samme gør Windows-udgaverne af Pkzip.

Sådan virker programmerne

  Arj PKZip Jar Rar
Komprimer filer arj a <arkiv> <filer> pkzip <arkiv> <filer> jar a <arkiv> <filer> rar a <arkiv> <filer>
Komprimer filer i underbiblioteker arj a <arkiv> <filer> /r pkzip <arkiv> <filer> -r jar a <arkiv> <filer> /r rar a <arkiv> <filer>
Flyt filer til arkiv arj m <arkiv> <filer> pkzip <arkiv> <filer> -m jar m <arkiv> <filer> /r rar m <arkiv> <filer>
Del arkiv på flere disketter arj a <arkiv> <filer> /va pkzip <arkiv> <filer> -& jar a <arkiv> <filer> /va rar a <arkiv> <filer> /va
Dekomprimer filer arj e <arkiv> <filer> <destination> pkunzip <arkiv> <filer> <destination> jar e <arkiv> <filer> <destination> rar e <arkiv> <filer> <destination>
Dekomprimer filer til underbiblioteker arj x <arkiv> <filer> <destination> pkunzip -d <arkiv> <filer> <destination> jar x <arkiv> <filer> <destination> rar x <arkiv> <filer> <destination>

For alle programmerne gælder det, at destinationsbiblioteket skal afsluttes med en backslash (\).

Testresultater

  Version

Exe-filer

Word-filer

Bitmap-filer

Gennemsnit

  Størrelse Hastighed Størrelse Hastighed Størrelse Hastighed Størrelse Hastighed
Arj

2.55c

47%

133

37%

233

2%

200

28,7%

189

PKZip

2.04g

47%

100

37%

100

2%

100

28,7%

100

Rar

2.02

46%

133

36%

167

2%

100

28,0%

133

Jar

1.01

44%

250

26%

467

1%

300

27%

339

PKZip er valgt som index for hastigheden. For både størrelse og hastighed gælder at mindre er bedre.

Comments are closed.