Stepping Menighedsråd må grave grus

Stepping Menighedsråd har fået tilladelse til at grave grus bag kirken. Kolding Kommune har givet Stepping Meninghedsråd tilladelse til at etablere en grusgrav i området øst for Stepping Kirke langs Langforte og Møllevej. Området dækker et areal på cirka 9 hektar.

Udkørsel skal ske ad Møllevej, som allerede i dag benyttes til en del tung trafik fra de eksisterende grusgrave. For at mindske mængden af grus, der trækkes med ud på Møllevej, skal der i forbindelse med udgravningen etableres et asfalteret stykke på 50 meter, inden lastbilerne kommer ud på selve Møllevej.

Udgravningsarbejdet må foregå frem til 31. december 2019, og efterbehandling af området skal være færdig senest 31. december 2020. Efterbehandlingen vil primært bestå i oprettelse af en sø i området og jævning af den del af arealet, der ikke vil blive udlagt til sø.

Stepping Vandværk har udtrykt bekymring for, at gravearbejdet vil komme til at foregå tæt på eksisterende vandboringer, men Kolding Kommune har vurderet, at der ikke er risiko for grundvandet.

Comments are closed.