Ikke flere hekse i Stepping

Flere end hundrede til Sankt Hans-fest i Stepping. Under stor opmærksomhed blev heksen fra Steping skudt afsted mod Bloksbjerg i meterhøje flammer. Flere end hundrede lokale fra Stepping og nærmeste opland overværede begivenheden.

Traditionen tro var byens Sankt Hans-fest arrangeret af Stepping Frivillige Brandværn, som for en gang skyld fik lov til at tænde ild i stedet for at slukke den. Brandmændene passede også grillen og sørgede for popcorn til børnene.

Som så mange år tidligere lagde Lis og Asmus Petersen også denne gang lokaler og bålplads til.

I år holdtes båltalen af byrådspolitiker Christian Kloppenborg-Skrumsager, som lagde vægt på den gode danske evne til at tage det bedste fra udlandet og fordanske det til vores egne traditioner. Han erkendte også, at mange i landsbyerne i udkanten af Kolding Kommune kunne have svært ved at se fordelene i kommunesammenlægningen, og måske foretrak at sende byrådet til Bloksbjerg og beholde heksen. Her manede han dog til besindighed og udtrykte optimisme om, at også lokalsamfundene i fremtiden vil trives i den ny storkommune.

Efter bål og tale var der fortsat kaffe og et par grillpølser tilbage, og de børn, som havde fået deres sengetid udsat i dagens anledning, fortsatte legen på den store hoppepude.

Comments are closed.