Koldings veje vinterlukkes

Lange perioder uden afhentning af skrald og levering af post kan blive konsekvensen af Kolding Kommunes nye snerydningsregulativ, hvis den næste vinter også bliver rig på sne. I bestræbelserne på at spare to millioner kroner på snerydning har Kolding Kommune ændret drastisk i prioriteringen af byens vejnet.

Som noget nyt vil der være offentlige veje, som slet ikke bliver ryddet, og kommunens mindste veje vil fremover kun undtagelsesvist blive ryddet. For beboerne på disse veje vil snefald fremover betyde, at hverken skraldemænd eller postbude vil kunne komme frem, og beboerne vil derfor være uden disse former for service, indtil sneen naturligt smelter eller ryddes for beboernes egen regning.

Samtidig har Kolding Kommune ændret i prioriteringen af vejene, så flere veje nu er markeret som prioritet C. Disse veje vil ikke blive ryddet fra klokken 15 om eftermiddag til klokken 7 om morgenen.

Reglerne er vedtaget af byrådet 8. marts og har øjeblikkelig virkning.

Comments are closed.