Borgermøde om Stepping Skole

Den nuværende og den kommende bestyrelse af Stepping Skole inviterer borgerne til stormøde mandag aften .

Mandag klokken 19 er alle borgere i Stepping Skoledistrikt, der også omfatter Frørup, inviteret til stormøde i Stepping-Frørup Forsamlingshus.

På dagsordenen er information om den foreslåede sammenlægning af skoledistrikterne Stepping og Ødis, som vil føre til døden for skolen i én af de to landsbyer.

Skolebestyrelsen understreger, at en skolelukning vil påvirke alle beboere i byen – ikke kun de, der har elever på skolen.

Medlemmerne af Kolding Kommunes uddannelsesudvalg er også inviteret til mødet, og arrangørerne håber, at de vil besvare nogle af de mange åbne spørgsmål, der stadig er i sagen.

Fra de to skolebestyrelsers side opfordres til et stort fremmøde, så kommunen kan se, at livet i de små byer i Udkantskolding er værd at bevare.

Comments are closed.