Stor interesse for Stepping og Frørups udviklingsplan

Omkring 80 borgere fra Stepping, Frørup og det omliggende opland deltog i torsdagens borgermøde, hvor udviklingsplanen for området var til debat. Borgermødet startede med, at forslaget til udviklingsplanen blev fremlagt af konsulent fra GBL Klaus Thomsen. Han har assisteret landsbyrådet i udarbejdelsen af planen, og han gennemgik kort arbejdet, retningslinjerne og de tanker, der lå forud for en sådan plan, samt i korte træk selve planens indhold.

Herefter var der en kort pause, hvor der kunne købes kaffe, og folk kunne summe over informationer og ideer. Dernæst blev debatten startet med August Juhler som ordstyrer.

Der var mange, der havde spørgsmål til planen og udførelsen af de projekter, som er foreslået. Hvem skal udføre, vedligeholde, betale for projekterne? Er det kommunen? Er det byens borgere? Hvad skal befolkningsgrundlaget være for at skole og institutioner kan bestå?

Ingen af disse spørgsmål kunne udviklingsgruppen dog svare konkret på, da gruppen hovedsageligt har arbejdet med ønsker til byens forbedring og udvikling. De konkrete problemstillinger, der opstår når ønskerne bliver en realitet, har ligget uden for udviklingsgruppens mandat.

Der kom desuden forslag, som skal tilføjes i udviklingsplanen.

I forhold til trafikforholdene kom der forslag om chikaner i byens ender. Et konkret forslag var en rundkørsel i byens nordlige T-kryds, hvor der køres med høj fart ind i byen, og hvor der sker en del uheld. Der var også ønske om en cykelsti til Christiansfeld samt bedre og mere direkte busforbindelser til Kolding eller Haderslev.

I forhold til byggegrunde blev der blandt andet foreslået at udlægge et område overfor hallen. Der blev fra flere borgere givet udtryk for at netop byens ”byggestop” til dato er med til at dæmpe udviklingen, og at befolkningsgrundlaget falder. Der var et stort og enigt ønske om, at der skulle udstykkes byggegrunde i Stepping. Blandt andet blev der gjort opmærksom på det faktum, at Stepping ligger godt i forhold til det kommende Bestseller ved Haderslev og de mange arbejdspladser/familier, som følger med.

Erhverv var et stort punkt på dagsordenen. Der er fra kommunens side lagt op til, at fremtidigt erhverv hører hjemme i centerbyerne, hvilket for Steppings vedkommende vil sige Christiansfeld. Kun eksisterende erhverv skal blive i de små lokalbyer.

En af byens borgere satte spørgsmålstegn ved, hvorfor industrien samles på den måde, så man enten tvinger folk til at flytte fra de mindre byer eller til at sidde i kø på motorvejen for at komme på arbejde. Der var bred opbakning til, at der skal være mulige arbejdspladser, der hvor folk bor. Stepping-Frørup-området er et godt bevis på, at det kan lade sig gøre med forholdsvis mange arbejdspladser i et lokalområde. Samtidig kræves der mulighed for udvikling og udvidelse, hvis lokalsamfundene fortsat skal overleve.

Der blev fra fremmødte politikere gjort opmærksom på, at problematikken er den samme i mange af de andre mindre lokalsamfund i kommunen. En af politikerne sagde i relation til både byggegrunde og erhvervsudvikling: ”Det vil være dem, der er fremme i skoene, og som gør noget aktivt, der får byggegrundene og udviklingen. Dem som sidder på hænderne og venter på kommunens udspil er taberne i dette spil.”

De mange fremmødte deltog livligt i debatten og understregede, at Stepping og Frørups fremtidige udvikling ligger mange på sinde.

Comments are closed.