Steppings løvfrøer skal kortlægges

Særligt omkring Stepping findes den sjældne løvfrø – og nu skal den registreres. Den totalfredede løvfrø er helt forsvundet fra store dele af Danmark, men i Kolding Kommune findes den flere steder, og kommunen har bestemt, at disse steder nu skal registreres. Der er typisk tale om mindre vandhuller, som er optimale til løvfrøernes ynglen.

Løvfrøen har sin parringssæson i maj og juni, og hannens kraftige parringskvækken er svær at overhøre. Formålet med den høje kvækken, der nærmest kan lyde som sang, er at tiltrække hunfrøer – men de høje lyde kan også hjælpe, når frøerne skal registreres. Typisk foregår registreringen ved at lytte i området om aftenen og om natten.

I Kolding Kommune foretages registreringerne af firmaet Aqua Consult, som forventer at besøge Stepping-området ved aften- og nattetide i de sidste uger af maj.

Frøernes karakteristiske korsang kan allerede nu opleves ved skumringstide ved mange af vandhullerne i og omkring Revsø Skov.

Løvfrøen kendes på at den er lille, klart grøn og klatrer i træer. En voksen Løvfrø bliver kun 4 – 5 cm lang. Den har små sugeskiver på fødderne.

Comments are closed.