Lovforslag stopper kommunens overdragelse af vandløb

Mange retter blot ind, når de modtager beskeder fra kommunen, men for en familie fra Stepping blev det for meget, da Kolding Kommune ville have dem til at overtage vedligeholdelsen af et gammelt rørlagt vandløb. Kolding Kommune forsøgte tidligere på året at overdrage flere kilometer vandløb til private borgere, som derefter ville være forpligtede til at vedligeholde rørene. Det skulle samlet give Kolding Kommune en besparelse på omkring 500.000 kr., som i stedet skulle betales af de borgere ,der var så uheldige at have et af de udvalgte vandløb på deres grund.

Annemarie Kock Andersen og Per Svendsen fra Stepping mente, at den overdragelse var så urimelig, at de tog kampen op mod systemet. I de 13 år de har boet på deres ejendom, har de aldrig oplevet kommunal vedligeholdelse af det rørlagte vandløb, kommunen ville tvinge dem til at overtage.

Familien skrev til medier og politikere, og hos folketingsmedlem Jørn Dohrmann (DF) vandt indsigelserne gehør. Det har nu resulteret i, at miljøminister Karen Ellemann (V) har fremsat et lovforslag, der gør kommunens praksis ulovlig.

Lovforslaget flytter beslutningskompetencen om ændring af klassificeringen af vandløbene fra kommunen til miljøministeren for at sikre, at kommunenerne ikke ændrer vandløbenes forhold af økonomiske hensyn.

For ikke at friste kommunerne til at lave en række hurtige overdragelser indtil lovens ikrafttrædelse – som man så det med overdragelse af veje tidligere på året – indeholder lovforslaget en bestemmelse om, at alle vandløb, der overdrages efter den 15. december, automatisk vil blive ført tilbage til kommunen ved lovens ikrafttrædelse.

Comments are closed.