Ingen afklaring for brandværnet

Beredskabskommissionen har behandlet forslaget om flytning af Stepping Frivillige Brandværns station, men har endnu ikke truffet en beslutning. Som omtalt tidligere ønsker Stepping Frivillige Brandværn at flytte fra den nuværende brandstation på Nygade og i stedet indrette Steppings forsamlingshus til nyt hjemsted for det 80-årige værn.

Projektet kan dog ikke gennemføres uden et hæderligt tilskud fra Kolding Kommune, og brandværnet har derfor foreslået beredskabskommissionen i Kolding, at kommunen betaler materialerne, og brandmændene selv står for istandsættelsen. Trekløverhallen, som ejer forsamlingshuset, er villig til at sælge huset til kommunen eller alternativt leje det ud, så med en godkendelse i beredskabskommissionen skulle alt være på plads.

På sit møde i dag nåede kommissionen dog ikke længere end at enes om, at der var behov for yderligere oplysninger. Brandværnet har skønnet omkostningerne til istandsættelse til 150.000 kr., men inden en beslutning kan træffes i beredskabskommissionen, skal kommunens egne folk ud at se på forsamlingshuset og dets stand.

Hvis forsamlingshuset skal omdannes til brandstation, træder en række regler om energibesparelse, arbejdsmiljø og sanitære forhold i kraft, og det skal sikres, at der i givet fald vil blive afsat tilstrækkelige midler til en fuldt lovlig løsning.

Forslaget om flytning af brandværnet kan nu tidligst behandles på beredskabskommissionens næste møde midt i august.

Comments are closed.