Genforenings- og grænsemuseet udvider

En stor donation har muliggjort endnu en udvidelse af Genforenings- og Grænsemuseet. Netop nu er Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld i gang med endnu en udvidelse. Denne gang gælder det en glasarkade, som skal forbinde de to eksisterende bygninger. Gulvet er i gang med at blive støbt, hvorefter arbejdet med de store glaspartier og taget kan sættes i gang.

Museets formand, Kaj G. Nielsen, fortæller stolt, at den nye arkade indvies ved et festligt arrangement den 1. juni, hvor den nye sæson i museet starter. Ved denne lejlighed har Grev Ingolf og Grevinde Sussie, der er protektorer for Genforenings- og Grænsemuseet, allerede meldt sin ankomst.

Det bliver en festdag for de knap 400 medlemmer af museets støtteforening, ligesom folk i al almindelighed naturligvis er velkomne.

Kaj G. Nielsen oplyser i øvrigt, at indvielsen også vil blive brugt til at fejre, at museet sidste år modtog den flotte Genforeningsbrønd fra Odense.

Den seneste udvidelse af museet er gjort mulig ved hjælp af en stor donation fra Hans og Ingrid Jensens Fond. Museet kan desuden glæde sig over at have fået forøget sit tilskud efter kommunesammenlægningen.

Allerede i påsken er det muligt at se, hvordan byggeriet skrider frem, da museet har åbent hele påskeferien.

Comments are closed.