Microsofts udviklingsværktøjer 1997

Microsoft har netop sendt de nyeste versioner af sine udviklingsværktøjer på gaden. Her ser Kristian Hansen nærmere på Visual Studio 97, som pakken hedder.

Man kan se det, så snart man åbner pakken. De 5 cd’er vidner om, at Microsoft Visual Studio 97 er en omfattende pakke af udviklingsværktøjer. Pakken findes i to forskellige udgaver: en “lille” professional edition og den komplette enterprise edition, der blandt andet udmærker sig ved særdeles omfattende understøttelse af sql og odbc.

Visual Studio 97 Professional Edition inkluderer Visual Basic 5.0, Visual C++ 5.0, Visual FoxPro 5.0, Visual J++ 1.1 alle i professional edition. Endvidere indeholder pakken web-programmet Visual InterDev og en Microsoft Developers Network cd-rom med on-line dokumentation til samtlige produkter i pakken.

Enterprise Edition inkluderer Visual Basic, og Visual C++ i enterprise edition og Visual FoxPro og Visual J++ i professional edition. Endvidere medfølger Visual InterDev, Visual SourceSafe 5.0 og dokumentationscd’en, samt Transaction Server og SQL server 6.5 i developer edition.

Kompilerne kan købes enkeltvis, og Visual Basic og Visual C++ fås også i en learning edition. Her er interfacet gjort nemmere at benytte, og der er flere wizards samt on-line lærebøger. Til gengæld må man affinde sig med mindre funktionalitet.

Visual InterDev

Visual InterDev er et udviklingsværktøj til web-sites. I modsætning til Microsoft FrontPage koncentrerer InterDev sig ikke om html-kodningen, men om de programmeringsmæssige aspekter. Det gælder for eksempel indeksering, søgning, databaseadgang og dynamiske sider med Active Server Page (ASP). Der er naturligvis fuld understøttelse for ActiveX, VBScript og Jscript både client-side og server-side. Selvom FrontPage og InterDev således dækker to forskellige områder, er det dog den samme sag, der er tale om, og derfor er det muligt for FrontPage og InterDev at dele projekter. På denne måde behøver html-designerne ikke koncentrere sig om avancerede programmeringsteknikker – de kan blot nøjes med at bruge FrontPage.

Som de fleste andre Microsoft-produkter er InterDev fyldt med wizards. Disse gør det let at oprette et nyt projekt, der enten kan være et generelt web-projekt eller et mere specialiseret projekt indenfor blandt andet databaseadgang og firmainformation. På baggrund af de oplysninger, der indtastes i wizarden, genererer InterDev automatisk de html-sider, der skal bruges til at få en skal af systemet til at køre. Det er for eksempel muligt at få programmet til at generere systemer til fritekst-søgning på hele ens site, ligesom det automatisk kan give besøgende muligheder for at sende kommentarer og forespørgsler.

For at InterDev kan fungere, kræves en web-server. For Windows 95-brugere medfølger programmet Personal Web Server, og Windows NT-brugere kan benytte Peer Web Services.

Også den administrative del af udviklingen klarer InterDev. Dokumenterne uploades automatisk til web-serveren, og programmet indeholder også funktioner til vedligehold af siten.

Visual Basic 5.0

Visual Basic har længe været det foretrukne programmeringssprog for høker-programmører. Det er rimeligt let at lave Windows-programmer, og mange professionelle programmører har brugt det til at lave eksempler på deres skærmbilleder, så brugerne har kunnet få et indblik i, hvordan det endelige system ville komme til at se ud. Med tiden er Visual Basic blevet tættere og tættere integreret med Microsoft Office pakken, og det – i kombination med den lette database-adgang – har gjort Visual Basic til et populært sprog i mange sammenhænge.

Den nye version af Visual Basic angriber sprogets største problem. I modsætning til C++, der generer maskinkode, har Visual Basic altid generet kode, der skulle fortolkes af en Visual Basic Runtime fortolker (såkaldt P-kode). Det har betydet en væsentligt ringere hastighed for Visual Basic programmer end for programmer udviklet i for eksempel C++. Visual Basic 5 giver imidlertid mulighed for at kompilere programmer til native code. Det vil sige, at basic-programmet oversættes til C++, hvorefter det kompileres med en C++-compiler. Dette system kan gøre afviklingen af programmet op til 20 gange hurtigere.

En anden vigtig nyhed i Visual Basic 5 er muligheden for at lave sine egne events. Disse events kan blive håndteret af programmet selv, eller man kan overlade det til andre programmer. Samme koncept giver naturligvis mulighed for, at et program kan håndtere events, der er blevet oprettet af et andet program.

Det er imidlertid ikke kun applikationsudviklerne, der får fordele af den nye version. På web-fronten åbner Visual Basic nu mulighed for programmering af ActiveX-komponenter, der kan bruges på hjemmesider på Internet eller et intranet, eller de kan bruges i andre Visual Basic-programmer. Visual Basic 5 gør det muligt at bruge tredjeparts ActiveX-komponenter i sine egne programmer, ligesom det er muligt at udvide eksisterende komponenter. En anden Internet-relateret nyhed i version 5 er muligheden for installation via Internet. Den Setup Wizard, der altid har installeret Visual Basic-programmer, er nu opdateret, med særlige muligheder for de, der vil distribuere deres produkt via Internet.

For de, der er interesserede i Visual Basics databasemuligheder, kan det nævnes, at den nye version understøtter fejlfinding i SQL-kode, og at RDO/RDC-funktionerne er blevet udvidet og forbedret.

Visual J++ 1.1

J++ er den nyeste kompiler i denne pakke med kun godt et år på bagen. Som Java-kompiler er den hovedsageligt rettet mod Internet, men kan naturligvis også bruges til at udvikle platformsuafhængige java-applikationer. Selvom Microsoft selv satser på ActiveX som den førende web-teknologi, kan de ikke overse Java, der er væsentligt mere populær, og understøttes umiddelbart af både Netscape Navigator og Internet Explorer.

Udover de klasser og pakker, der skal følge med enhver Java-kompiler, følger der en del Microsoft-afhængige klasser med Visual J++. Det gælder blandt andet database-adgang gennem ODBC. Det er naturligvis rart med disse ekstra klasser, men da mange af dem er bundet hårdt til Windows, mistes den platformsuafhængighed, der er Javas store force. En af disse særlige Microsoft-udvidelser er samarbejdet med ActiveX, der gør det muligt at bruge ActiveX-komponenter i J++, som var det Java-klasser. Til gengæld understøttes Netscapes udvidelser, der giver Java-applets mulighed for at bruge JavaScript, ikke som standard.

J++ er også kendetegnet ved de wizards, der gør det let at starte et nyt projekt. Der findes en wizard til at lave Java applets til hjemmesider, og en til udvikling af applikationer. Disse giver mulighed for atutomatisk at genere kode til multi-threading, animationer og lignende.

Visual FoxPro 5.0

Visual FoxPro er en kombination mellem et databasesystem og et programmeringssprog, og er således optimalt til udvikling af systemer, der hovedsageligt beskæftiger sig med databaseadgang. Programmer indeholder de vanlige databasefunktioner til oprettelse af tabeller og indtastning af data, men Visual FoxPros programmeringsmuligheder gør det muligt at lave avancerede grænseflader til databasesystemet.

Ligesom de øvrige Microsoft udviklingsværktøjer er den nye version af Visual FoxPro blevet ramt af ActiveX-feberen. For Visual FoxPro har det betydet, at programmet nu også kan udvikle database-systemer til brug på Internet eller efter client/server-modellen.

Visual C++ 5.0

C++ er klart det mest ældste sprog i denne pakke. Efter Stoustrups udvidelser til  C-standarden er C++ blevet det mest udbredte objekt-orienterede programmeringssprog. Selvom mange spår, at Java vil overtage C++’s position som det sprog, hovedparten af de nye programmer udvikles i, vil der stadig være et enormt behov, for vedligholdelse af eksisterende C++-programmer. Derfor er konkurrencen på markedet for C++-kompilere også hård. De forskellige C++-kompilere kan generelt opdeles i to forskellige grupper. Det er de såkaldte rad-værktøjer (rapid application design), som blandt andet inkluderer Borlands C++-builder, og de, der lægger vægt på kompatibilitet, som for eksempel Microsoft Visual C++. Rad-værktøjerne laver egne tilføjelser til C++-standarden, hvis de mener, det vil fremme udviklingshastigheden. Det betyder, at den C++-kode, der bliver genereret ikke er kompatibel med andre kompilere. Har man først siddet ved et rad-udviklingssystem, kan de øvrige kompilere godt føles lidt tunge at danse med, selvom de naturligvis også har visuelle værktøjer som form-editors og lignende.

Den nye version af Visual C++ er naturligvis opdateret til den seneste udgave af C++-standarden. Endvidere er kompileren blevet forbedret, så den eksekverbare kode nu bliver hurtigere og mindre end den kode, der blev genereret med Visual C++ 4.2’s kompiler, og der er nu også kodeoptimering til Pentium Pro og MMX-processorer.

En andel længe ønsket forbedring er inkluderingen af et makrosprog. Her er valget – ikke overraskende – faldet på Visual Basic Scripting, som også bruges i Microsoft Office-produkterne.

M/S Enterprise

Enterprise-udgaven af Visual Studio indeholder som nævnt tre programmer, der ikke findes i professional edition. Det er SQL Server 6.5, Visual SourceSafe og Transaction Server. SQL Server Transaction Server leveres i specielle developer editions, der gør det muligt at lave henholdsvis database server systemer og client/server-applikationer fra Visual Studio 97.

Visual SourceSage er derimod mere interessant. Det er et versionsstyringsværktøj, der ikke kun styrer kildetekstens versioner, men også dokumentationen og – for web-udviklere – sammenhæng mellem websider. Visual SourceSafe kan bruges sammen med alle programmer i Visual Studio-pakken og Microsoft Office-pakken. Endvidere kan programmet samarbejde med diverse programmer fra andre producenter.

Den største nyhed i Visual SourceSage 5.0 er den store opmærksomhed Internet har fået. Udover en funktion, der automatisk opdaterer web-serveren, når en side ændres, giver Visual SourceSafe mulighed for at kontrollere links, samt lave et visuelt overblik over sammenhængen mellem ens sider.

Versionsstyringen har to hovedopgaver: at sørge for, at alle dokumenter er opdaterede, og at gemme tidligere versioner. At holde dokumenterne opdaterede gøres i Visual SourceSafe ved at gemme dem centralt på en server, hvorfra brugerne altid kan hente nyeste version. I de tilfælde, hvor flere brugere har opdateret det samme dokument samtidigt, forsøger Visual SourceSafe at flette dokumenterne til en samlet version. Styringen af tidligere versioner foregår ved arkivering af tidligere versioner samt oprettelse af journaler over de ændringer, de forskellige udviklere har foretaget af filerne.

Konklusion

Microsoft Visual Studio 97 er den mest omfattende udviklingspakke på markedet, og der er taget højde for de fleste aspekter af et udviklingsforløb. Til langt de fleste projekter kan man være sikker på at finde et værktøj, der passer, i Visual Studio. Det kan dog diskuteres, hvor hensigtsmæssigt det er at samle flere programmeringssprog i samme pakke, men det er afgjort en fordel, at sprogene har samme udviklingsmlijø, hvilket gør det lettere at gå fra et sprog til et andet. Den altoverskyggende ændring i forhold til tidligere versioner af produkterne i Visual Studio er mulighederne for Internet-applikationer og databaseadgang. Det i sig selv, skulle være nok til at opgradere fra en tidligere version. Er man førstegangskøber er der naturligvis andre ting, der skal tages højde for, og spørgsmålet er, om man har behov for alle de værktøjer, der følger med Visual Studio, eller om man kan nøjes med en mindre – og billigere – løsning.

 

Systemkrav

Microsoft Visual Studio 97 Professional Edition

486/66 MHz.

Microsoft Windows 95 eller Windows NT 4.0.

16 Mb ram i Windows 95.

24 Mb ram i Windows NT.

Ledig harddiskplads:

Visual Basic 30 – 220 Mb

Visual C++ 120 – 500 Mb

Visual FoxPro 15 – 190 Mb

Visual InterDev 37 – 52 Mb

Visual J++ 35 – 55 Mb

MSDN Library 10 – 1000 Mb

 

Microsoft Visual Studio 97 Enterprise Edition

som Professional Edition, dog

Ledig harddiskplads:

Visual Basic 35 – 345 Mb

Visual C++ 125 – 550 Mb

Visual SourceSafe 8 – 16 Mb

SQL Server 80 – 95 Mb

Transaction Server 11 – 23 Mb

 

SQL Server kører kun på Windows NT 3.51 eller nyere. Transaction Server kører kun på Windows NT 4.0

 

 

Comments are closed.